Flensborg Avis – »Naturpark Ostsee« – Idee findet keine Freunde – nyheder & baggrundstof fra Sydslesvig & grænselandet

Auch das Stimmungsbild aus den ersten Fachworkshops wird weiterhin von klarer Ablehnung gesprägt. Minister Goldschmidt appelliert an »Ergebnis-Offenheit« während des Konsultations-Prozesses. SSW wirft Landesregierung »Uneinigkeit« vor.

Dansk Resume

Om en »Nationalpark Østersø« en dag rent faktisk vil blive lanceret, står hen i det uvisse.

Men der er nu flere og flere tegn på, at afvisningen blandt de berørte organisationer og foreninger bliver mere og mere udtalt. Lige siden delstatsregeringen ved miljøminister Tobias Goldschmidt (De Grønne) annoncerede ideen om at etablere en slesvig-holstensk nationalpark for at forbedre beskyttelsen af Østersøen, har modstanden været voksende. 

Denne tendens bekræftes nu også af de første ekspertworkshops, der er afholdt som en del af den såkaldte konsolideringsproces. Repræsentanter for landbrug, turisme og fiskeri er de seneste dage kommet til orde og har signaleret deres afvisning. 

De frygter, at en nationalpark med dens mange strenge krav vil medføre betydelige begrænsninger i brugen samtidig med, at en øget beskyttelse af Østersøen ikke vil kunne ses. 

SSW beskylder delstatsregeringen for en voksende uenighed om den grundlæggende mening med en Østersø-nationalpark.

mit paywall weiterlesen auf fla.de